Nghiệm thu các quy trình đánh giá
Ngày đăng: 06/12/2016
Ngày 02/12/2016, Viện Trang thiết bị và công trình y tế đã tổ chức nghiệm thu các quy trình đánh giá chất lượng:Chỉ thép; Máy X-quang nhũ ảnh; Máy CT-Scanner

Đến dự buổi nghiệm thu có TS. Lê Thanh Hải-Bí thư Đảng ủy-Viện Trưởng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc viện và các nhà khoa học quan tâm.

Phát biểu khai mạc buổi nghiệm thu TS. Lê Thanh Hải-Viện trưởng đã tóm tắt quá trình nghiên cứu, thực nghiệm và hoàn thiện các quy trình đánh giá của các nhóm nghiên cứu, qua đó Hội đồng nghiệm thu hiểu rõ hơn về việc xây dựng các quy trình đánh giá chất lượng thiết bị y tế mà Viện đang triển khai.

ThS Phạm Thị Hiền, thư ký của Hội đồng đã công bố các quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu.

Các báo cáo viên lần lượt thay mặt các nhóm nghiên cứu báo cáo về các quy trình đánh giá chất lượng Chỉ thép; Máy X-quang nhũ ảnh; Máy CT-Scanner.

Sau bài báo cáo các thành viên Hội đồng và các nhà khoa học đã đóng góp ý kiến thẳng thắn, khoa học, trí tuệ giúp cho các nhóm nghiên cứu bổ sung thêm các kiến thức thực tế liên quan đồng thời hoàn thiện quy trình đánh giá tốt hơn.

Hội đồng nghiệm thu đã diễn ra trong không khí sôi nổi với hàm lượng khoa học cáo và đã thành công tốt đẹp. 

QUANG MINH

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động