Nghiệm thu các quy trình đánh giá Nghiệm thu các quy trình đánh giá Ngày đăng: 06/03/2017 Ngày 03/03/2017, Viện Trang thiết bị và công trình y tế đã tổ chức nghiệm thu các quy trình đánh giá chất lượng: Máy xông hơi ướt; Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh.
Nghiệm thu các quy trình đánh giá Nghiệm thu các quy trình đánh giá Ngày đăng: 05/03/2017 Ngày 02/03/2017, Viện Trang thiết bị và công trình y tế đã tổ chức nghiệm thu các quy trình đánh giá chất lượng: Máy điện châm; Silicon cấy ghép
Nghiệm thu các quy trình đánh giá Nghiệm thu các quy trình đánh giá Ngày đăng: 16/01/2017 Ngày 11/01/2017, Viện Trang thiết bị và công trình y tế đã tổ chức nghiệm thu các quy trình đánh giá chất lượng:Máy sắc thuốc; Máy sắc thuốc 16 ống; Máy X-quang tăng sáng truyền hình.
Nghiệm thu các quy trình đánh giá Nghiệm thu các quy trình đánh giá Ngày đăng: 06/12/2016 Ngày 02/12/2016, Viện Trang thiết bị và công trình y tế đã tổ chức nghiệm thu các quy trình đánh giá chất lượng:Chỉ thép; Máy X-quang nhũ ảnh; Máy CT-Scanner
Nghiệm thu các quy trình đánh giá Nghiệm thu các quy trình đánh giá Ngày đăng: 21/10/2016 Ngày 20/10/2016, Viện Trang thiết bị và công trình y tế đã tổ chức nghiệm thu các quy trình đánh giá chất lượng: Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm; Kính áp tròng viễn; Hệ thống nội soi ống cứng...
Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Kính áp tròng cận Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Kính áp tròng cận Ngày đăng: 11/10/2016 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ, ngày 29 tháng 09 năm 2016, Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế; Khoa Công nghệ Thiết bị y tế đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học.
Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm Ngày đăng: 11/10/2016 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ, ngày 04 tháng 10 năm 2016, Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế; Khoa Công nghệ Thiết bị y tế đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học.
Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Máy xông hơi ướt Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Máy xông hơi ướt Ngày đăng: 30/08/2016 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ, ngày 23 tháng 08 năm 2016, Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế; Khoa Công nghệ Thiết bị y tế đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học.
Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Máy sắc thuốc Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Máy sắc thuốc Ngày đăng: 02/08/2016 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ, ngày 02 tháng 08 năm 2016, Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế; Khoa Công nghệ Thiết bị y tế đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học.
Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Máy đo loãng xương dùng tia X Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Máy đo loãng xương dùng tia X Ngày đăng: 02/08/2016 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ ngày 02 tháng 08 năm 2016, Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế; Khoa Công nghệ Thiết bị y tế đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học.
Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Máy Xquang cắt lớp răng Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Máy Xquang cắt lớp răng Ngày đăng: 29/07/2016 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ tuần vừa qua vào ngày 26 tháng 07 năm 2016, Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế; Khoa Công nghệ Thiết bị y tế đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa...
Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Máy sắc thuốc 16 ống Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Máy sắc thuốc 16 ống Ngày đăng: 13/07/2016 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ tuần vừa qua vào ngày 12 tháng 07 năm 2016, Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế; Khoa Công nghệ Thiết bị y tế đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa...
Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng kính áp tròng viễn Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng kính áp tròng viễn Ngày đăng: 13/07/2016 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ tuần vừa qua vào ngày 12 tháng 07 năm 2016, Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế; Khoa Công nghệ Thiết bị y tế đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa...
Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Máy Xquang thông thường Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Máy Xquang thông thường Ngày đăng: 13/07/2016 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ tuần vừa qua vào ngày 05 tháng 07 năm 2016, Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế; Khoa Công nghệ Thiết bị y tế đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa...
Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Hệ thống nội soi  ống cứng tiết niệu Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng Hệ thống nội soi ống cứng tiết niệu Ngày đăng: 13/07/2016 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ tuần vừa qua vào ngày 05 tháng 07 năm 2016, Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế; Khoa Công nghệ Thiết bị y tế đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa...
Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng đèn mổ ( theo TCVN 7182:2002) Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng đèn mổ ( theo TCVN 7182:2002) Ngày đăng: 24/06/2016 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ tuần vừa qua vào ngày 16 tháng 06 năm 2016, Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế; Khoa Công nghệ Thiết bị y tế đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa...
Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng thiết bị hấp tiệt trùng (theo TCVN 6792:2000) Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng thiết bị hấp tiệt trùng (theo TCVN 6792:2000) Ngày đăng: 15/06/2016 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ tuần vừa qua vào ngày 14 tháng 06 năm 2016, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Đánh giá chất...
Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng tủ sấy tiệt trùng (theo TCVN 6791 : 2000) Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng tủ sấy tiệt trùng (theo TCVN 6791 : 2000) Ngày đăng: 02/06/2016 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ tuần vừa qua vào ngày 02 tháng 06 năm 2016, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Đánh giá chất...
Trang    1   2   3  
Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động