Đảng Ủy, Lãnh Đạo Viện
Ngày đăng: 04/02/2015
Đảng Ủy, Lãnh Đạo Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế

Đảng ủy Viện Trang thiết bị và Công trình y tế Nhiệm kỳ 2020-2025

  1. 1. Đồng chí Lê Thanh Hải – Bí Thư Đảng ủy
  2.             2. Đồng chí Chu Hồng Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy
  3.    3. Đồng chí Hoàng Văn Cường - Thường trực Đảng ủy
  4.     4. Đồng chí  Trịnh Thị Mai Hằng - Đảng ủy viên
  5.      5. Đồng chí  Hà Quang Thanh - Đảng ủy viên

 

  1.  
  2. Ban Lãnh đạo Viện Trang thiết bị và Công trình y tế 

Viện trưởng: TS Lê Thanh Hải

 

   

Phó viện trưởng: ThS Chu Hồng Thắng

 

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động