Thông báo Tuyển sinh
Ngày đăng: 29/07/2022 Tải file đính kèm
Tuyển dinh khóa đào tạo Kiểm định viên

Viện Trang thiết bị và công trình y tế tuyển sinh, đào tạo khóa Kiểm định viên: Kiểm định an toàn và tính năng các thiết bị: Dao mổ điện cao tần; Máy thở; Máy gây mê kèm thở, chi tiết như sau:

Hà Văn

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động