Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XII)
Ngày đăng: 22/08/2017
Ngày 18/08/2016 Ban chấp hành Đảng bộ Viện trang thiết bị và công trình y tế đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XII)

Tham dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận Ủy Đống Đa, cùng đông đủ các Đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt Nghị Quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XII) để cán bộ, đảng viên, công nhân viên của Viện nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XII), tạo sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ và cán bộ, công nhân viên. Từ đó, tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện các Nghị quyết, chương trình đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sóng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Viện ngày càng vững mạnh.

Qua đợt học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XII), Đảng bộ, chi bộ tiếp tục bổ sung vào chương trình, kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ chính trị, chú trọng nghiên cứu sâu Nghị quyết của Đảng bộ Viện, của chi bộ và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về tiếp đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi học:

Quang Minh

 

 

Video
Trị mụn nhanh và hiệu quả bằng Green laser [Thẩm Mỹ Viện Âu Việt]
Triệt lông vĩnh viễn Diode Laser tại Thẩm mỹ viện Đông Á
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động