Viện TTB và CTYT tích cực học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII của Đảng
Ngày đăng: 25/08/2018
Ngày 21/8/2018 Ban chấp hành Đảng bộ Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII của Đảng theo kế hoạch số 137-KH/QU ngày 26/6/2018 của Quận uỷ Đống Đa.

Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo, Ban chấp hành Đảng bộ, toàn thể đảng viên, các quần chúng đã học nhận thức về Đảng và cán bộ có trình độ Đại học trong Đảng bộ Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế.

Viện TTB và CTYT tích cực học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 
khoá XII của Đảng 

Đồng chí báo cáo viên Nguyễn Minh Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Đống Đa truyền đạt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII của Đảng với 3 Nghị quyết chính:
- Nghị quyết 26-NQ/TW. Về công tác cán bộ
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ số lượng, có chất lượng. 
Theo đó, sẽ đổi mới công tác ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng cán bộ. Trong đó, xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc có lên, có xuống, có vào, có ra trở thành bình thường trong công tác cán bộ.
Đồng chí báo cáo viên Nguyễn Minh Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo 
Quận uỷ Đống Đa truyền đạt các Nghị quyết 
 
- Nghị quyết 27-NQ/TW. Về cải cách chính sách tiền lương
Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, khẳng định chính sách tiền lương là một chính sách đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội.
- Nghị quyết 28-NQ/TW. Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Nghị quyết quy định rõ:
• Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, NLĐ làm việc theo chế độ linh hoạt.
• Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí như sau:
• Giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho NLĐ cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được thụ hưởng quyền lợi.
• Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.
• Kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí.

Việc học tập, quán triệt và triển khai Hội nghị Trung ương 7, khoá XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng giúp các cán bộ, đảng viên, công nhân viên của Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết. Qua đó, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo anh ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Viện ngày càng vững mạnh.
Sau buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII của Đảng, Đảng bộ, chi bộ Viện TTB và CTYT tiếp tục bổ sung vào chương trình, kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ chính trị, chú trọng nghiên cứu sâu Nghị quyết của Đảng bộ Viện, của chi bộ và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Nguyễn

Các tin khác
Video
Trị mụn nhanh và hiệu quả bằng Green laser [Thẩm Mỹ Viện Âu Việt]
Triệt lông vĩnh viễn Diode Laser tại Thẩm mỹ viện Đông Á
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động
Sửa nhàSửa chữa điện nước Sửa nhà Sua nha