Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Ngày đăng: 13/05/2020Tải file đính kèm
Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Viện Trang thiết bị và công trình y tế được Bộ Y tế phê duyệt năm 2016, Viện Trang thiết bị và công trình y tế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 chi tiết theo file đính kèm

Các tin khác
Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động