Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Ngày đăng: 13/05/2020Tải file đính kèm
Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Viện Trang thiết bị và công trình y tế được Bộ Y tế phê duyệt năm 2016, Viện Trang thiết bị và công trình y tế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 chi tiết theo file đính kèm

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động