Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng: 05/06/2020
Sáng 3/6/2020 Đảng bộ Viện Trang thiết bị và Công trình y tế đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đỗ Trọng Nam - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa, đ/c Lê Thanh Hải-  Viện trưởng, đ/c Chu Hồng Thắng- Phó Viện trưởng, cùng toàn thể Đảng viên thuộc đảng bộ Viện trang thiết bị và công trình y tế.

Các báo cáo được trình bày tại Đại hội bao gồm: Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện, báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, cũng như kiểm điểm của Đảng bộ nhiệm kỳ đã qua, và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Viện trang thiết bị và công trình y tế đã phát triển nhanh và bền vững trên nhiều lĩnh lực. Đảng bộ luôn đề cao việc khuyến khích đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lên các cấp vị thạc sĩ, tiến sĩ. Bên cạnh đó, Đảng bộ Viện đã có nhiều đóng góp vào sự ổn định và phát triển, tạo được uy tín trong xã hội và trong ngành Y tế.

Đại hội đã nhận được các tham luận từ các đảng viên của Đảng bộ Viện trang thiết bị và công trình y tế và ý kiến góp ý của Đảng bộ cấp trên.

 

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, tính đồng thuận cao, Đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí:

  1.  Đồng chí Lê Thanh Hải – Bí Thư Đảng ủy
  2.  Đồng chí Chu Hồng Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy
  3.  Đồng chí Trịnh Thị Mai Hằng - Đảng ủy viên
  4.  Đồng chí  Hoàng Văn Cường - Đảng ủy viên
  5.  Đồng chí  Hà Quang Thanh - Đảng ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua những nội dung cơ bản trong phương hướng nhiệm vụ của Đảng Bộ nhiệm kỳ mới và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua Quyết nghị của Đại hội với một số tiêu chí cơ bản, nhiệm vụ  sau:

- Một số chỉ tiêu cơ bản:

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện Trang thiết bị và Công trình y tế đã được phê duyệt theo quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 4 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ đã được Bộ Y tế giao tại quyết định số 4886/QĐ-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Chú trọng các chỉ tiêu sau đây:

Thực hiện ít nhất 10 nghiên cứu chiến lược, chính sách, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, nghiên cứu phát triển công nghệ trong lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế cấp Nhà nước, Cấp Bộ, Cấp cơ sở.

Thực hiện tốt công tác kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra chất lượng trang thiết bị y tế

Đào tạo liên tục cán bộ chuyên ngành ít nhất 5 lớp; Tổ chức tốt công tác chỉ đạo tuyến về Trang thiết bị và Công trình y tế.

Tổ chức sản xuất và đăng ký lưu hành ít nhất 05 chủng loại Trang thiết bị y tế.

Duy trì và phát triển các dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ cung ứng; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế với mức tăng trưởng hàng năm ít nhất 5%.

Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện bao gồm: Xây dựng Quy hoạch phát triển Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Xây dựng đề án Vị trí việc làm đề nghị Bộ Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện. Sắp xếp tổ chức, biên chế, Bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, nâng ngạch Công chức, Viên chức, hợp đồng lao động của Viện theo quy định.

Công tác phát triển đảng: Kết nạp ít nhất 5 đảng viên mới.

Tổ chức cơ sở đảng: Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm.

Đảng viên: 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công chức, viên chức: 100% hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xây dựng các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Chi đoàn thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh.

-  Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Xây dựng kế hoạch và thường xuyên rà soát thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra.

Huy động mọi nguồn lực thực hiện kế hoạch:

* Về nhân lực: Tập trung đào tạo, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ; Liên kết với các nguồn nhân lực cao tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu, trung tâm dịch vụ trong và ngoài ngành. Sắp xếp, bố trí lại nguồn nhân lực phù hợp để phát huy tốt nhất năng lực của mỗi cá nhân trong tập thể Viện vững mạnh.

* Về đầu tư: Tập trung tìm cơ hội thu hút đầu tư, cơ hội đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác nghiên cứu khoa học, chế thử, kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra, đánh giá chất lượng Trang thiết bị và kiểm tra, đánh giá chất lượng Công trình y tế bằng nguồn ngân sách nhà nước, xã hội hoá và các ngồn hợp pháp khác.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đơn vị.

Thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính Trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hướng dẫn của Quận uỷ.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng trong Viện.

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Toàn thể Đại hội đã nhất trí: chương trình Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ và có kết quả tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Các tin khác
Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động