Lễ kết nạp Đảng viên của chi bộ II - Đảng bộ Viện trang thiết bị và công trình y tế
Ngày đăng: 02/02/2021
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ II - Đảng bộ Viện trang thiết bị và công trình y tế và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân và đồng chí Phạm Thanh Tùng đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam sáng 03/02/2021.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới. Dự lễ kết nạp có Đ/c Chu Hồng Thắng - P. Bí thư Đảng ủy,  và các Đảng viên trong Chi bộ II Đảng bộ Viện trang thiết bị và công trình y tế. Tại buổi Lễ, Đ/c Chu Hồng Thắng đã trao Quyết định kết nạp, nêu rõ nhiệm vụ cho Đ/c đảng viên mới, đồng thời phân công các Đ/c đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các Đ/c đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

các Đồng chí được kết nạp lần này là  người gương mẫu trong công việc, kiên trì phấn đấu và tu dưỡng rèn luyện theo lý tưởng giai cấp công nhân Việt Nam, của Bác Hồ và tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, được chi bộ và quần chúng tín nhiệm cao.

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ,  Đ/c Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Mạnh Hải

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động