Đại hội công đoàn cơ sở Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế Lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày đăng: 21/04/2023
Sáng ngày 21/04/2023, Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế Lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sáng ngày 21/04/2023, Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế Lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028.Tham dự Đại hội về phía Công đoàn Y tế Việt Nam có đồng chí Nông Thị Bích Hằng – Uỷ viên Ban thường vụ Chánh văn phòng; đồng chí Ngô Hồng Vượng – Chuyên viên văn phòng Công đoàn Y tế Việt Nam; Phía Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế có đồng chí Tiến sĩ Lê Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng; Tiến sĩ Chu Hồng Thắng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng. Cùng toàn thể công đoàn viên của Viện trang thiết bị và Công trình Y tế.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã nghe tham luận của các các tổ công đoàn về phong trào thể dục, thể thao và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cho đoàn viên, người lao động.

Với những nỗ lực và thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Viện trang thiết bị và Công trình Y tế đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Nông Thị Bích Hằng-UV Ban thường vụ-Chánh văn phòng Công đoàn Y tế Việt Nam

Với phương châm “Đoàn kết, Đổi mới, Phát triển”, Công đoàn cơ sở Viện trang thiết bị và Công trình Y tế nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục phát huy sức mạnh, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, phúc lợi và bảo vệ những lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn, quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đ/c Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy-Viện trưởng Viện trang thiết bị và công trình y tế

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện trang thiết bị và Công trình Y tế nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 đồng chí.

Kết thúc Hội nghị, 100% đoàn viên công đoàn thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Nghị quyết. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất, toàn thể đoàn viên công đoàn Viện trang thiết bị và Công trình Y tế sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Mạnh Hải-Tuần Lộc

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động