Thông báo (lần 2) Mời tham gia chỉ định thầu rút gọn gói thầu TV04
Ngày đăng: 06/03/2024
Thông báo (lần 2) Mời tham gia chỉ định thầu rút gọn gói thầu TV04: Tư vấn thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật và dự toán thiết bị chuyên dùng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc, phòng thí nghiệm và mua sắm trang thiết bị thử nghiệm, kiểm định, kiểm tra, kiểm soát chất lượng trang thiết bị y tế

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động