Mời tham gia chỉ định thầu rút gọn gói thầu TV09
Ngày đăng: 20/03/2024
Mời tham gia chỉ định thầu rút gọn gói thầu TV09: Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc, phòng thí nghiệm và mua sắm trang thiết bị thử nghiệm, kiểm định, kiểm tra, kiểm soát chất lượng trang thiết bị y tế Viện Trang thiết bị và Công trình y tế

Hà Văn

 

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động