Thư chào giá TBYT
Ngày đăng: 20/05/2024Tải file đính kèm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ Thiết bị đo, kiểm định thiết bị y tế

Viện trang thiết bị và công trình y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị đo, kiểm định các trang thiết bị y tế, thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp nhà làm việc, phòng thí nghiệm và mua sắm các trang thiết bị  thử nghiệm, kiểm định, kiểm tra, kiểm soát chất lượng trang thiết bị y tế Viện trang thiết bị và công trình y tế với nội dung chi tiết như sau:

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động