Quyết Định bổ nhiệm cán bộ
Ngày đăng: 05/02/2015
Ngày 26/1/2015 Viện Trưởng Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế đã ký Quyết định bổ nhiệm lại ông Hoàng Văn Cường giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ Viện và cử Ông Hoàng Văn Cường phụ trách phòng Tổ chức Cán bộ.
Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động