Thông tư : 44/2011/TT-BYT Ngày đăng: 09/02/2015 Ngày 06 tháng 12 năm 2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư: 44/2011/TT-BYT về việc Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.
Quyết định 50/2006/QĐ-TTG Ngày đăng: 09/02/2015 Ngày 07 tháng 3 năm 2006 Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG về việc ban hành danh mục sản phẩm, hành hóa phải kiểm tra về chất lượng.
Thông tư: 37/2010/TT-BYT Ngày đăng: 09/02/2015 Ngày 13 tháng 8 năm 2010 Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2010/TT-BYT về việc Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế
Thông tư : 24/2011/TT-BYT Hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế Ngày đăng: 09/02/2015 Ngày 21/6/2011 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số: 24/2011/TT-BYT, Hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế như sau:
Quyết Định bổ nhiệm cán bộ Ngày đăng: 05/02/2015 Ngày 26/1/2015 Viện Trưởng Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế đã ký Quyết định bổ nhiệm lại ông Hoàng Văn Cường giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ Viện và cử Ông...
Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT Ngày đăng: 04/02/2015 Bộ Y tế vừa có công văn gửi Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp tết ất mùi 2015 Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp tết ất mùi 2015 Ngày đăng: 04/02/2015 Cục Quản lý Khám, chữa bệnh-Bộ Y tế đa có văn bản về việc Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp tết ất mùi 2015
Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH UNICITY Việt Nam Ngày đăng: 29/01/2015 Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH UNICITY Việt Nam
Thông tư quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm Ngày đăng: 29/01/2015 Thông tư quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động