Phân loại trang thiết bị y tế theo mức độ rủi ro
Ngày đăng: 20/05/2015
Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ của Viện ngày 19/5/2015, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT; Khoa Công nghệ TBYT tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về " Phân loại trang thiết bị y tế theo mức độ rủi ro " do nhóm các nghiên cứu viên thuộc khoa Công nghệ TBYT thực hiện .

Đến dự buổi báo cáo Khoa học có đông đủ cán bộ,  viên chức của ba đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế;  Khoa Công nghệ Thiết bị Y tế; Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị Y tế.

Mở đầu buổi báo cáo khoa học tuần này, ThS. Nguyễn Văn Hùng đã đưa ra mục đích của buổi báo cáo khoa học này là để mọi người đóng góp ý kiến vào việc nhóm nghiên cứu đã cụ thể hóa các tiêu chí phân loại trang thiết bị y tế theo mức độ rủi ro, đây là bước làm tiền đề cho việc xây dựng phần mền phân loại trang thiết bị y tế của Viện.

 Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Vũ Kim Long trình bày nội dung báo cáo khoa học tuần này. Từ các văn bản pháp quy có liên quan đến việc phân loại thiết bị y tế theo mức độ rủi ro, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp thành các tiêu chí phân loại cho từng mức(A, B, C, D) khác nhau, đây cũng là tiền đề cho việc chương trình hóa sau này.

Thông qua các ví dụ trực quan mọi người có thể kiểm chứng được việc phân loại một thiết bị y tế khi có các tiêu chí đã được cụ thể hóa một cách rõ ràng, minh bạch với các chỉ dẫn hỗ trợ giúp cho việc phân loại trở nên đơn giản.

Tại buổi báo cáo, Các đồng chí trong nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến  tranh luận và đóng góp từ  ThS. Hà Quang Thanh- Giám đốc Trung tâm Đánh giá chất lượng  TTBYT ; ThS. Nguyễn Văn Hùng – Trưởng khoa Khoa Công nghệ  TBYT , TS. Phạm Quang Hoài, giúp nhóm nghiên cứu bổ xung thêm kiến thức chuyên môn, và có thêm kinh nghiệm trong việc phân loại thiết bị y tế. 

Buổi báo cáo khoa học ngày 19 tháng 5 năm 2015 đã diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều ý kiến tham luận, và đã hoàn thành tốt các tiêu chí của lãnh đaoh Viện đề ra. 

Thụy Khuê

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động