Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng máy truyền dịch
Ngày đăng: 03/06/2015
Trong chương trình sinh hoạt khoa học thường kỳ của Viện ngày 03/6/2015 , Các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT; Khoa Công nghệ TBYT đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về "Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng máy truyền dịch".

Đến dự buổi báo cáo Khoa học có ThS. Hà Quang Thanh – Giám đốc Trung tâm đánh giá chất lượng Trang thiết bị Y tế, ThS. Nguyễn Văn Hùng – Trưởng khoa Công nghệ thiết bị Y tế, ThS. Phạm Thị Hiền – Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và hợp tác Quốc tế, cùng đông đủ cán bộ, viên chức của ba đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Khoa Công nghệ Thiết bị Y tế; Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị Y tế và các nhà khoa học quan tâm.

Tại buổi báo cáo, ThS. Vũ Kim Long đã tập trung  báo cáo các tiêu chí và quy trình để đánh giá, kiểm tra chất lượng máy truyền dich.

Sau bài báo cáo, Đồng chí Vũ Kim Long đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của lãnh đạo và cán bộ ba đơn vị Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT, Khoa Công nghệ TBYT về mặt kỹ thuật và nội dung bài báo cáo, cũng như phương pháp đánh giá cần dựa trên các tiêu chuẩn, nghị định, thông tư đã được thực hiện sẵn do bộ y tế ban hành nhằm đảm bảo tính đầy đủ và tối ứu của quy trình.

 

Kết thúc buổi báo cáo, Đồng chí Hà Quang Thanh đã có ý kiến sẽ kết hợp và hướng dẫn đồng chí Vũ Kim Long để đưa ra quy trình đánh giá, kiểm tra chất lượng của máy truyền dịch và bơm tiêm điện đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo Viện đề ra.

Hội thảo đã diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiệt tình với hàm lượng khoa học cao, và đã hoàn thành tốt các tiêu chí của Lãnh đạo Viện đề ra.

Thụy Khuê

 

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động