Quy trinh kiểm tra chất lượng máy Sốc Tim
Ngày đăng: 26/06/2015
Như thường kỳ ngày 26/6/2015 Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế ,Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT, Khoa Công nghệ TBYT đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về "Quy trinh kiểm tra chất lượng máy Sốc Tim".

Đến dự buổi báo cáo Khoa học có ThS. Phạm Thị Hiền – Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và hợp tác Quốc tế, cùng đông đủ cán bộ, viên chức của ba đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Khoa Công nghệ Thiết bị Y tế; Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị Y tế.

Tại buổi báo cáo, ThS. Hà Trung Kiên đã tập trung  báo cáo Quy trình Kiểm tra chất lượng máy Sốc Tim.

Sau bài báo cáo, ThS. Hà Trung Kiên đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ lãnh đạo ba đơn vị, và các đồng chí trong ba đơn vị tổ chức về nội dung bài báo cáo giúp đồng chí Trung Kiên có thêm các cơ sở khoa học và kiến thức để hoàn thiện hơn Quy trình đánh giá chất lượng máy Sốc Tim.

Hội thảo đã diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiệt tình với hàm lượng khoa học cao, và đã hoàn thành tốt các tiêu chí của Lãnh đạo Viện đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi khoa hoc:

Thụy Khuê

 

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động