Tổng quan về công nghệ cộng hưởng từ-MRI
Ngày đăng: 04/08/2015
Ngày 4/8/2015, trong chương trình sinh hoạt khoa học thường kỳ của Viện, Các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT; Khoa Công nghệ TBYT đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về "Tổng quan về công nghệ cộng hưởng từ-MRI".

Đến dự buổi sinh hoạt Khoa học có: Th. Nguyễn Văn Hùng-Trưởng khoa Công nghệ Thiết bị Y tế; ThS. Hà Quang Thanh – Giám đốc Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế, TS. Phạm Quang Hoài-Phòng Quản lý khoa học, đào tạo và Hợp tác quốc tế cùng đông đủ cán bộ, viên chức của ba đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Khoa Công nghệ Thiết bị Y tế; Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị Y tế.

Tại buổi báo cáo, KS. Phạm Văn Linh-Nghiên cứu viên, Khoa Công nghệ Thiết bị y tế đã tập trung  báo cáo tổng quan về Công nghệ cộng hưởng từ với các nội dung chính: Nguyên lý hoạt động; Cấu trúc của thiết bị; các thông số của cộng hưởng từ...

Sau bài báo cáo, KS. Phạm Văn Linh đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ lãnh đạo các đơn vị, và các đồng chí trong ba đơn vị tổ chức về nội dung bài báo cáo giúp đồng chí Linh có thêm các cơ sở khoa học và kiến thức để nghiên cứu sâu hơn về công nghệ cộng hưởng từ đồng thời tiến tới xây dựng Quy trình đánh giá chất lượng của thiết bị công hưởng từ.

Với tinh thần trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, buổi sinh hoạt khoa học đã diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiệt tình với hàm lượng khoa học cao, và đã hoàn thành tốt các tiêu chí của Lãnh đạo Viện đề ra.

Hà Văn

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động