Quy trinh bơm tiêm sử dụng một lần...
Ngày đăng: 06/11/2015
Như thường kỳ ngày 5/11/2015 Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế ,Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT, Khoa Công nghệ TBYT đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về "Quy trinh đánh giá bơm tiêm sử dụng một lần; bao cao su tránh thai".

Đến dự buổi báo cáo Khoa học có ThS. Phạm Thị Hiền – Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và hợp tác Quốc tế, cùng đông đủ cán bộ, viên chức của ba đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Khoa Công nghệ Thiết bị Y tế; Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị Y tế.

Tại buổi báo cáo, KS. Nguyễn Hoàng Anh và ThS. Nguyễn Thành Đông đã tập trung  báo cáo Quy trình đánh giá Bao cao su tránh thai và bơm tiêm sử dụng một lần.

Sau bài báo cáo, ThS.Nguyễn Thành Đông và KS. Nguyễn Hoàng Anh đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ lãnh đạo ba đơn vị, và các đồng chí trong ba đơn vị tổ chức về nội dung bài báo cáo giúp các đồng chí Thành Đông và Hoàng Anh có thêm kinh nghiệm trong các bài báo cáo đồng thời có thêm các cơ sở khoa học và kiến thức để hoàn thiện hơn Quy trình đánh các sản phẩm trên.

Hội thảo đã diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiệt tình với hàm lượng khoa học cao, và đã hoàn thành tốt các tiêu chí của Lãnh đạo Viện đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi khoa hoc:

Hà Văn

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động