GIới thiệu thiết bị cung cấp nguồn Oxy trong hệ thống khí y tế GIới thiệu thiết bị cung cấp nguồn Oxy trong hệ thống khí y tế Ngày đăng: 09/09/2016 Trong chương trình báo cáo nghiên cứu công nghệ mới định kì vừa qua ngày 04/08/2016 của Khoa Công nghệ thiết bị Y tế, KS. Nguyễn Tuấn Anh đã trình bày báo cáo Giới thiệu thiết bị cung cấp nguồn...
Tổng quan về trồng rằng bằng phương pháp cắm Implant Tổng quan về trồng rằng bằng phương pháp cắm Implant Ngày đăng: 05/09/2016 Trong chương trình báo cáo nghiên cứu công nghệ mới định kì vừa qua ngày 04/08/2016 của Khoa Công nghệ thiết bị Y tế, KS. Phạm Văn Linh đã trình bày báo cáo Tổng quan về trồng rằng bằng phương...
Tổng quan về máy gia tốc tuyến tính Primus Tổng quan về máy gia tốc tuyến tính Primus Ngày đăng: 05/09/2016 Trong chương trình báo cáo nghiên cứu công nghệ mới định kì vừa qua ngày 04/08/2016 của Khoa Công nghệ thiết bị Y tế, KS. Hoàng Chí Vượng đã trình bày báo cáo Tổng quan về máy gia tốc tuyến tính...
Tổng quan về công nghệ xạ trị Tổng quan về công nghệ xạ trị Ngày đăng: 30/08/2016 Trong chương trình báo cáo nghiên cứu công nghệ mới định kì Quý II/2016 của Khoa Công nghệ thiết bị Y tế, KS. Hoàng Chí Vượng đã trình bày báo cáo về công nghệ xạ trị(phần 2)
Tổng quan về chất thải y tế và các phương pháp xử lý Tổng quan về chất thải y tế và các phương pháp xử lý Ngày đăng: 08/08/2016 Trong chương trình báo cáo nghiên cứu công nghệ mới định kì vừa qua ngày 04/08/2016 của Khoa Công nghệ thiết bị Y tế, KS. Nguyễn Mạnh Hải đã trình bày báo cáo Tổng quan về chất thải y tế và...
Xử lý nước thải bệnh viện bằng công nghệ AAO (Anaerobic – Anoxyc – Oxyc) Xử lý nước thải bệnh viện bằng công nghệ AAO (Anaerobic – Anoxyc – Oxyc) Ngày đăng: 08/08/2016 Trong chương trình báo cáo nghiên cứu công nghệ mới định kì của Khoa Công nghệ thiết bị Y tế, Ngày 4/8/2016 tại Văn phòng Khoa CN TBYT, KS. Trần Đức Anh đã trình bày báo cáo Công nghệ xử lý...
Tổng quan về công nghệ xạ trị và máy gia tốc tuyến tính Tổng quan về công nghệ xạ trị và máy gia tốc tuyến tính Ngày đăng: 13/07/2016 Trong chương trình báo cáo nghiên cứu công nghệ mới định kì của Khoa Công nghệ thiết bị Y tế, KS. Hoàng Chí Vượng đã trình bày báo cáo Tổng quan về công nghệ xạ trị và máy gia tốc tuyến tính
Công nghệ xử lý nước thải y tế đang áp dụng tại Việt Nam Công nghệ xử lý nước thải y tế đang áp dụng tại Việt Nam Ngày đăng: 13/07/2016 Trong chương trình báo cáo nghiên cứu công nghệ mới định kì của Khoa Công nghệ thiết bị Y tế, KS. Trần Đức Anh đã trình bày báo cáo Công nghệ xử lý nước thải y tế đang áp dụng tại Việt Nam
Tổng quan về ngành nha khoa tại Việt nam Tổng quan về ngành nha khoa tại Việt nam Ngày đăng: 13/07/2016 Trong chương trình báo cáo nghiên cứu công nghệ mới định kì của Khoa Công nghệ thiết bị Y tế, KS. Phạm Văn Linh đã trình bày báo cáo Tổng quan về ngành nha khoa tại Việt nam trong những năm gần...
Tổng quan về hệ thống khí y tế Tổng quan về hệ thống khí y tế Ngày đăng: 05/07/2016 Trong chương trình báo cáo nghiên cứu công nghệ mới định kì của Khoa Công nghệ thiết bị Y tế, KS. Phan Tuấn Anh đã trình bày báo cáo Tổng quan về hệ thống khí y tế, ý nghĩa, ích lợi khi sử...
TrueBeam - Công nghệ xạ trị nhanh và chuẩn xác TrueBeam - Công nghệ xạ trị nhanh và chuẩn xác Ngày đăng: 16/06/2016 Helen Lau, một giám đốc tiếp thị đến từ thành phố Luton (Anh), là một trong những người đầu tiên hưởng lợi từ công nghệ chữa ung thư tiên tiến nhất hiện nay. Không chỉ loại bỏ hoàn toàn...
Chức năng Nhiệm vụ của Khoa Ngày đăng: 05/02/2015 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH Y TẾ
Chức năng Nhiệm vụ của Phòng Ngày đăng: 05/02/2015 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HTQT
Chức năng Nhiệm vụ của Phòng HCTH Ngày đăng: 05/02/2015 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Ngày đăng: 04/02/2015
PHÓNG TỔ CHỨC CÁN BỘ Ngày đăng: 04/02/2015
Trang    1   2  
Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động