Bộ Y Tế tổ chức phổ biến triển khai, tập huấn Nghị định 36/2016/NĐ- CP ngày 15/05/2016 về quản lý trang thiết bị y tế
Ngày đăng: 25/07/2016
Sáng ngày 22/07/2016, tại Bộ Y Tế đã tổ chức phổ biến triển khai, tập huấn Nghị định 36/2016/NĐ- CP ngày 15/05/2016 về quản lý trang thiết bị y tế.

Sáng ngày 22/07/2016, tại Bộ Y Tế đã tổ chức phổ biến triển khai, tập huấn Nghị định 36/2016/NĐ- CP ngày 15/05/2016 về quản lý trang thiết bị y tế.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng phát biểu chỉ đạo

Đây là văn bản cao nhất trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, lần đầu tiên được xây dựng, ban hành kế thừa một số nội dung của chính sách quốc gia về thiết bị y tế, pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân và theo xu hướng hội nhập quốc tế và khu vực. Đây là khung pháp lý giúp các nhà quản lý thiết bị Y tế nước ta hiện nay và trong giai đoạn tới. Các nhà quản lý, các bệnh viện, đơn vị y tế, các doanh nghiệp nắm rõ các quy định, xác định rõ quyền trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư và tăng cường quản lý, khai thác sử dụng thiết bị y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong nội dung quy định của Nghị Định cũng đã chuyển tải các quy định của Hiệp Định ASEAN về thiết bị y tế, đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và chính thức có hiệu lực tại Việt Nam( Tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 26/02/2016) để đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế theo đúng quy định thực hiện các điều ước quốc tế.

Chính phủ đã quy định: Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016, Có nhiều điểm mới trong nghị định về quản lý trang thiết bị y tế : Về định nghĩa và khái niệm trang thiết bị y tế cũng có thay đổi, các sản phẩm là sinh phẩm chẩn đoán In vitro, trước đây được quản lý theo quy định là thuốc( Theo quy định của luật Dược số 34/2005/QH11) đã được chuyển sang là trang thiết bị y tế chẩn đoán In tro  và được quản lý theo quy định trang thiết bị y tế tại nghị định này, phần mềm ( software) và phụ kiện cũng được đưa vào khái niệm định nghĩa của trang thiết bị y tế để quản lý, sử dụng đúng mục đích, chỉ định của thhieets bị để đảm bảo tuổi thọ và chất lượng.Về Phân loại trang thiết bị y tế theo quy định hội nhập phân nhóm, quản lý trang thiết bị y tế theo chu trình vòng đời sản phẩm, thay đổi phương thức quản lý áp dụng chung hình thức đăng ký lưu hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường công vụ công khai, minh bạch, hiệu quả, hiệu lực, xác định rõ quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của các chủ thể, tổ chức cá nhân tham gia trong lĩnh vực trang thiết bị y tế.

Bộ y tế ( Vụ trang thiết bị và công trình y tế) quyết tâm trong giai đoạn tới trang thiết bị y tế Việt Nam phát triển và hội nhập, xác lập một môi trường kinh doanh, lưu thông, sử dụng trang thiết bị lành mạnh, hiệu quả và minh bạch.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Quang Minh

Các tin khác
Video
Trị mụn nhanh và hiệu quả bằng Green laser [Thẩm Mỹ Viện Âu Việt]
Triệt lông vĩnh viễn Diode Laser tại Thẩm mỹ viện Đông Á
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động