Báo cáo Độ bền cơ của máy Xquang điều trị hoạt động ở dải điện áp từ 10kV đến 1mV Báo cáo Độ bền cơ của máy Xquang điều trị hoạt động ở dải điện áp từ 10kV đến 1mV Ngày đăng: 22/04/2016 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ tuần vừa qua vào ngày 21 tháng 4 năm 2016, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Đánh giá chất...
Nghiệm thu các quy trình đánh giá Nghiệm thu các quy trình đánh giá Ngày đăng: 18/12/2015 Ngày 17/12/2015, Viện Trang thiết bị và công trình y tế đã tổ chức nghiệm thu các quy trình đánh giá hợp chuẩn: Thiết bị báo động âm thanh, Thiết bị báo động hình ảnh, Thiết bị phẫu thuật...
Nghiệm thu các quy trình đánh giá Nghiệm thu các quy trình đánh giá Ngày đăng: 28/11/2015 Ngày 27/11/2015, Viện Trang thiết bị và công trình y tế đã tổ chức nghiệm thu các quy trình kiểm tra chất lượng của Máy chạy thận; Lồng ấp trẻ sơ sinh
Quy trình đánh giá hợp chuẩn: Thiết bị chuẩn đoán và điều trị bằng tia Laser; Tín hiệu báo động âm thanh Quy trình đánh giá hợp chuẩn: Thiết bị chuẩn đoán và điều trị bằng tia Laser; Tín hiệu báo động âm thanh Ngày đăng: 10/11/2015 Trong chương trình sinh hoạt khoa học thường kỳ ngày 10/11/2015 Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế ,Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT, Khoa Công nghệ TBYT đã phối hợp tổ chức...
Quy trinh bơm tiêm sử dụng một lần... Quy trinh bơm tiêm sử dụng một lần... Ngày đăng: 06/11/2015 Như thường kỳ ngày 5/11/2015 Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế ,Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT, Khoa Công nghệ TBYT đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về "Quy...
Tổng quan về Máy xét nghiệm nước tiểu Tổng quan về Máy xét nghiệm nước tiểu Ngày đăng: 07/08/2015 Như thường kỳ ngày 6/8/2015 Các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế : Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT; Khoa Công nghệ TBYT đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt khoa...
Tổng quan về công nghệ cộng hưởng từ-MRI Tổng quan về công nghệ cộng hưởng từ-MRI Ngày đăng: 04/08/2015 Ngày 4/8/2015, trong chương trình sinh hoạt khoa học thường kỳ của Viện, Các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT; Khoa Công nghệ TBYT...
Tổng quan Lồng ấp trẻ sơ sinh Tổng quan Lồng ấp trẻ sơ sinh Ngày đăng: 30/07/2015 Trong chương trình sinh hoạt khoa học thường kỳ ngày 30/7/2015 Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế ,Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT, Khoa Công nghệ TBYT đã phối hợp tổ chức...
Quy trinh kiểm tra chất lượng máy Sốc Tim Quy trinh kiểm tra chất lượng máy Sốc Tim Ngày đăng: 26/06/2015 Như thường kỳ ngày 26/6/2015 Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế ,Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT, Khoa Công nghệ TBYT đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về "Quy...
Quy trình đánh giá chất lượng máy Bào Da dùng điện Quy trình đánh giá chất lượng máy Bào Da dùng điện Ngày đăng: 23/06/2015 Trong chương trình sinh hoạt khoa học thường kỳ của Viện ngày 23/6/2015 , Các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT; Khoa Công nghệ TBYT...
Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng máy thở Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng máy thở Ngày đăng: 04/06/2015 Như thường kỳ ngày 04/6/2015 Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế : Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT; Khoa Công nghệ TBYT đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về "Quy...
Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng máy truyền dịch Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng máy truyền dịch Ngày đăng: 03/06/2015 Trong chương trình sinh hoạt khoa học thường kỳ của Viện ngày 03/6/2015 , Các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT; Khoa Công nghệ TBYT...
Ứng dụng công nghệ Laser trong y tế Ứng dụng công nghệ Laser trong y tế Ngày đăng: 29/05/2015 Trong buổi khoa học thường kỳ ngày 28/05/2015, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT; Khoa Công nghệ TBYT tổ chức...
Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng thiết bị xét nghiệm huyết học Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng thiết bị xét nghiệm huyết học Ngày đăng: 27/05/2015 Như thường kỳ ngày 26/05/2015, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT; Khoa Công nghệ TBYT tổ chức buổi sinh hoạt...
Thiết bị siêu âm chuẩn đoán Thiết bị siêu âm chuẩn đoán Ngày đăng: 21/05/2015 Ngày 21/05/2015, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT; Khoa Công nghệ TBYT tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về...
Phân loại trang thiết bị y tế theo mức độ rủi ro Phân loại trang thiết bị y tế theo mức độ rủi ro Ngày đăng: 20/05/2015 Trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ của Viện ngày 19/5/2015, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT; Khoa...
Công nghệ Laser Er:YAG bước sóng 2940nm Công nghệ Laser Er:YAG bước sóng 2940nm Ngày đăng: 12/05/2015 Ngày 12/5/2015, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT; Khoa Công nghệ TBYT tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về...
Báo cáo khoa học về Dao Mổ Điện Báo cáo khoa học về Dao Mổ Điện Ngày đăng: 08/05/2015 Trong chương trình sinh hoạt khoa học thường kỳ của Viện diễn ra vào ngày 07/05/2015, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Đánh giá chất...
Trang    1   2   3  
Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động